Valori și principii

Luptă contra formelor de mizerie, opresiune şi a cauzelor acestora ;

Solidaritate socială ;

Unicitatea persoanei ;

Libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială şi confidenţialitate ;

Egalitatea de şanse şi nediscriminarea privind accesul la serviciile sociale şi în furnizarea acestora ;

Redarea şi respectarea demnităţii umane a fiecarei persoane asistate ;

Participarea beneficiarilor la întreg procesul de furnizare a serviciului social şi oferim posibilitatea ca aceştia să devină actori ai solidarităţii ;

Transparenţa şi responsabilitate publică în acordarea serviciului social.


Înapoi la început

Actualizare : dec. 2017