Niciun compromis legat de dreptul de azil !

Niciun compromis legat de dreptul de azil ! Directiva despre Protecția Temporară trebuie să fie activată ! Uniunea europeană are o obligaţie morală și politică să protejeze exilaţii/exilatele.

Emmaüs Europa şi Emmaüs Internaţional, prezente în 37 de ţări în lume din care 20 în Europa, condamnă, cu fermitate, reacția Uniunii europene având ca scop să împiedice solicitanţii de azil și exilaţii să intre în Grecia, această reacţie încălcând într-un mod foarte vizibil obligațiile sale în domeniul dreptului european și internaţional. Libertatea de circulaţie și dreptul la azil sunt pilonii păcii și ai stabilităţii și trebuie să fie apărat ca atare.

De peste 70 de ani, mişcarea Emmaus atestă faptul că, politicile de primire în condiţii demne sunt posibile, chiar cu mijloace limitate. Grupurile și comunităţile fundației, demonstrează asta zilnic, peste tot în lume. Acţiunile noastră le dovedesc : politicile de primire au un impact pozitiv și virtuos când sunt gândite și înfiinţate într-un mod coherent de cei care iau deciziile. Alianța încurajată de mişcarea Emmaus și partenerii săi, între societatea civilă și municipalități, este dovada că o abordare de acest tip poate să fie atractivă chiar și pentru autoritățile locale.

Mobilitatea persoanelor este arătată, într-un mod greşit, ca o sursă de pericol, fără a ţine cont de dreptul de a părăsi orice ţară și de dreptul de azil. Aceste discursuri deturnează atenţia de la surse reale de pericol și de instabilitate regională : războiul din Siria și militarizarea gestiunii frontierelor.

Situaţia la frontiera greco-turcă este rezultatul direct al cinismului Uniunii europene care, neîncetat și prin orice mijloace, externalizează politicile migratoare și de gestiune a frontierelor, inclusiv către State represive/autoritare. Niciun cuvânt n-a fost spus ieri despre drepturile la azil, în declaraţia comună a miniştrilor responsabili de Afacerile Interne ale Statelor membre, la ieșirea din întâlnirea de urgență care a avut loc ieri în Grecia! Cu toate acestea, există instrumente legislative pentru a proteja persoanele refugiate, în special directiva din 2001 despre Protecţia Temporară, care trebuie să fie activată de către Statele membre cât mai repede.

Grupurile Emmaus din lume fac tot ce pot pentru a primi pe cei și cele care nu mai sunt primiţi și primite, chiar respinşi și respinse din Statele lor. Uniunea europeană nu poate să fugă din fața solicitanților de azil și a exilaţilor, încă o dată, cum a fost cazul în 2015. Cerem solidaritate dincolo de graniţe și în Europa.

© Emmaüs Europe Emmaüs International

Traducere : Emmaus Iași