• VALORI ŞI PRINCIPIILuptă - Solidaritate - Unicitate - Libertate - Egalitate - Nediscriminare - Redare - Respect - Participare - Transparență - Responsabilitate
  • REGULIMunca - Gazduirea - Oferirea de ajutor - Impartirea și Viata simplă - Lupta
  • CHARTEOrice persoană are dreptul...

Luptă contra formelor de mizerie, opresiune şi a cauzelor acestora ;

Solidaritate socială ;

Unicitatea persoanei ;

Libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială şi confidenţialitate ;

Egalitatea de şanse şi nediscriminarea privind accesul la serviciile sociale şi în furnizarea acestora ;

Redarea şi respectarea demnităţii umane a fiecărei persoane asistate ;

Participarea beneficiarilor la întreg procesul de furnizare a serviciului social şi oferim posibilitatea ca aceştia să devină actori ai solidarităţii ;

Transparență şi responsabilitate publică în acordarea serviciului social.

Regula 1

MUNCA – ne vom strădui din răsputeri să trăim din munca noastră

Regula 2

GAZDUIREA –  îl vom primi întotdeauna cu brațele deschise pe acela care fără adăpost bate la ușa noastră

Regula 3

OFERIREA DE AJUTOR  – muncim împreună, mai mult decât am avea nevoie, tocmai pentru ai ajuta pe ceilalți, mai cu seamă pe cei suferinzi

Regula 4

ÎMPĂRȚIREA ȘI VIATA SIMPLĂ – ducem o viață simplă acordând celui de lângă noi toată atenția pe care o merită.

Regula 5

LUPTA – pentru dreptate prin angajarea în sfera socială și politică. Vom denunța, ori de câte ori ne sta în putere să facem acest lucru, nedreptațile ca îi zdrobesc pe săraci din toate țările.

Orice persoană are dreptul de a fi tratat cu demnitate

Orice persoană are dreptul la locuință

Orice persoană are dreptul să fie ajutata atunci când nu o mai ajuta nimeni

Orice persoană are dreptul la protectie împotriva săraciei și excluziunii sociale

Orice persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de orientare profesională în vederea sprijinirii sale în alegerea unei profesii adecvate intereselor și aptitudinilor sale profesionale

Orice persoană are dreptul la securitate socială

Orice persoană are dreptul la a beneficia de servicii sociale calificate

Orice persoană care beneficiază de servicii sociale are dreptul la confidențialitatea informațiilor

Orice persoană are dreptul de a beneficia de toate măsurile care îi permit să se bucure de cea mai bună stare de sănătate

Orice persoană cu dezabilități are dreptul la autonomie, la integrare socială și la participare în viata comunității

Orice persoană încadrată în câmpul muncii are dreptul la demnitate în muncă


Înapoi la început

Actualizare : sept.2020